Поиск
Уточнить поиск
Источник
Статус извещения
Дата публикации
Тип извещения
Язык
Войти
Хотите разместить информацию о тендерах на dgMarket?
Щелкните здесь
Извещения в данной категории
Сортировать:

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018
Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка за 1-ва и 2-ра ОП, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата и пробутване. При възможност разделно пробутване и извозване на битови и строителни отпадъци, които да се извозят до Регионално депо Стожер. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на локални замърсявания. Пролетното почистване започва веднага след подписването на договора, а есенното започва от 18.09.2018 г. Срокът за изпълнение на почистването се определя от броя машиносмени за всяко населено място, като за всяка половин машиносмяна се определя един работен ден. За ОП 1 общо за двете почиствания се предвиждат 34,5 машиносмени, приравнени на 52 работни дни, а за ОП 2 се предвиждат 23,5 машиносмени, приравнени на 40 работни дни. За 3-та ОП терените за почистване се заравняват, отпадъците се натоварват и се и извозват на Регионално депо Стожер. Предвижда се да се почистят следните терени: в с. Самуилово – площ около 800 кв.м. в имот № 374.14.1 и около 1 000 кв.м. в имот № 374.7.16; с. Дончево – около 5 000 кв.м. в имот № 22988.0.17; с. Ведрина – около 2 000 кв.м. в имот № 10307.126.9 от северната част и около 2 000 кв. м. от южната част; с. Стефан Караджа – 7 000 кв.м. в имот № 69198.28.11. Точният брой на необходимите машиносмени и количествата натроварени и извозени отпадъци се уточняват на място от представители на възложител и изпълнител, чрез подписване на протокол. В землището на село Стефаново се предвижда да се заравни терен в имот 69242.0.85. Дейността включва пробутване на неуплътнени насипани земни маси на около 5-10 метра с цел подравняване на терена и уплътняване на пробутаните маси.

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Присуждение контракта

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018

Тип: Запрос предложений

$
Опубликовано
25 апр 2018